‘HET DORP’ van theatergroep Carovanna

Picture

Theatergroep Carovanna heeft in 2011 het project ‘HET DORP’ gerealiseerd romdom kasteel Heeswijk. Hierin speelden ze met het idee dat het erfgoed gekocht zou kunnen worden door een projectontwikkelaar die er een moderne woongemeenschap van maakt.
Om het zo realistisch mogelijk te brengen zijn er posters en een boek gemaakt met hierin realistische foto’s en art-impressions. Deze foto’s en art-impressions zijn door mij gemaakt.