Joris Aarts

Ik ben sinds begin 2012 met veel plezier werkzaam bij galerie HK als begeleider dagbesteding. Daarnaast geef ik ook (portret)schilderlessen bij galerie HK.

In 2000 ben ik afgestudeerd aan de HAN voor de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming, richting kunst en cultuur en beeldende vorming. Daar is mijn passie voor schilderen pas echt goed aangewakkerd en verdiept. In mijn scriptie “tussen kunst en zorg” heb ik het belang van kunstzinnige vorming voor verschillende doelgroepen onderzocht en ben ik tot de conclusie gekomen dat kunst kan zorgen voor een gevoel van eigenwaarde en levensvreugde. Vooral voor mensen met een (tijdelijk) negatieve kijk op hun toekomstperspectieven kan dit erg zinvol zijn.

Mijn eigen werk focust zich voornamelijk op de mens. Ik ben oneindig geïnteresseerd in het verbeelden van de mens. Nog steeds ben ik veel bezig met het verbeteren van mijn techniek op het gebied  van portret en model schilderen, maar meer en meer probeer ik het karakter op een expressieve manier te verbeelden.